Jak zapobiegać chorobom układu krążenia?

Śmiertelność z powodu chorób układu krążenia należy do jednych z najwyższych. Niewątpliwie przyczynia się do tego niewłaściwy sposób życia. Brak aktywności fizycznej, nieodpowiednia dieta czy palenie tytoniu to jedne z najważniejszych czynników, które zagrażają zdrowiu. Chorobom ...

Akcje zdrowotne

W zapobieganiu chorób bardzo ważne jest regularne wykonywanie badań. Część osób bagatelizuje znaczenie badań kontrolnych. Tymczasem, dzięki nim można wcześnie wykryć wiele chorób. Niemal w każdym kraju istotnym problemem są choroby cywilizacyjne. Częstotliwość zachorowań na nie jest ...

Co to jest zdrowie publiczne?

Utrzymanie dobrego stanu zdrowia jest celem niemal każdego człowieka. Jednakże rozpatrywanie poszczególnych aspektów zdrowotnych nie musi się ograniczać do pojedynczego przypadku. Zdrowie publiczne jest jedną z dziedzin medycyny, która zajmuje się badaniem oddziaływania poszczególnych czynników ...

Co kształtuje zdrowie społeczeństwa?

Na zdrowie człowieka ma wpływ wiele czynników. Jednym z nich są czynniki biologiczne, na które składa się określony zasób genów. Na te elementy zasadniczo nie ma żadnego wpływu, jednak znając swoje predyspozycje oraz określając ryzyko zachorowania, można stosować odpowiednie czynności ...

Jak ustrzec się chorób odtytoniowych?

Palenie tytoniu jest bardzo powszechnym nałogiem, który niekorzystnie może wpływać na jakość oraz długość życia. Regularne palenie przyczynia się do rozwoju wielu chorób odtytoniowych, takich jak nowotwór płuc, krtani, gardła czy przewlekła obturacyjna choroba płuc. Zagrożenie stanowi ...
© 2021 Zdrowie publiczne. Wszystkie prawa zastrzeżone.