Program zdrowotny na mężczyzn 45+

W większości przypadków dotychczasowe programy zdrowotne skierowane były głównie do kobiet. Jednakże ostatnie dane epidemiologiczne wykazały, że znaczna ilość mężczyzn, którzy ukończyli 45 lat, cierpią na nowotwory układu moczowo-płciowego. Z

Akcje zdrowotne

W zapobieganiu chorób bardzo ważne jest regularne wykonywanie badań. Część osób bagatelizuje znaczenie badań kontrolnych. Tymczasem, dzięki nim można wcześnie wykryć wiele chorób. Niemal w każdym kraju istotnym problemem są choroby cywilizacyjne. Częstotliwość zachorowań na nie jest ...
© 2021 Zdrowie publiczne. Wszystkie prawa zastrzeżone.