Jak zapobiegać cukrzycy?

Biotene żel watroba choroby

Cukrzyca zalicza się do chorób cywilizacyjnych. Może rozwinąć się w każdym wieku. Wyróżnia się dwa główne typy cukrzycy, które charakterystyczne są dla określonej grupy wiekowej. Rozwojowi tej choroby sprzyjają czynniki, takie jak występowanie cukrzycy w rodzinie, nadwaga, nadciśnienie tętnicze czy niedostateczna aktywność fizyczna.

Odpowiednie programy zdrowotne pełnią rolę prewencyjną. Programy zapobiegające rozwojowi cukrzycy zostały wdrożone w poszczególnych województwach. Zazwyczaj skierowane są dla osób w określonych przedziałach wiekowych. Program umożliwia wczesne wykrycie tej choroby, jak również odpowiednie jej leczenia. Uczestnicy programu mają możliwość dowiedzieć się, jak choroba wpłynie na dalszą jakość życia oraz jakie czynności należy powziąć, aby nie doprowadzić do powikłań.

Ponadto uczestnicy mogą udać się po poradę zdrowotną do diabetologa, który specjalizuje się w wykrywaniu oraz leczeniu cukrzycy. U uczestników programu wykonywane są odpowiednie badania, takie jak pomiar glukozy na czczo. Przeprowadza się również badania podstawowe, jak np. pomiar ciśnienia tętniczego czy pomiar wzrostu i masy ciała. Uczestnicy wypełniają także specjalną ankietę, dzięki której można ustalić potencjalne czynniki ryzyka zachorowania na cukrzycę.

Recent Articles

Zostaw komentarz

© 2021 Zdrowie publiczne. Wszystkie prawa zastrzeżone.