Program zdrowotny na mężczyzn 45+

Ventolin dysk dla osób chorych na astmę żółtaczka pokarmowa

W większości przypadków dotychczasowe programy zdrowotne skierowane były głównie do kobiet. Jednakże ostatnie dane epidemiologiczne wykazały, że znaczna ilość mężczyzn, którzy ukończyli 45 lat, cierpią na nowotwory układu moczowo-płciowego. Z roku na rok obserwuje się wysoką zachorowalność na tego typu nowotwory u mężczyzn. Z tego powodu zaistniała konieczność opracowania programu zdrowotnego, który skierowany byłby do mężczyzn z określonym przedziale wiekowym.

Program ten został wdrożony na terenie całej Polski. Dotyczy on w szczególności tych mężczyzn, którzy podczas wykonywania obowiązków zawodowych, narażeni są na ryzyko rozwoju nowotworów układu moczowo-płciowego. Program składa się z kilku części. Jedną z nich jest edukacja społeczeństwa. Mężczyźni mogą się dowiedzieć, jak objawia się nowotwór oraz jak zapobiegać jego rozwojowi. Celem programu jest również zachęcenie mężczyzn do wykonywania badań profilaktycznych, które umożliwiłyby szybkie wykrycie komórek nowotworowych.

Autorzy tego programu uważają, że dzięki niemu zmniejszy się śmiertelność mężczyzn spowodowana rozwojem nowotworu układu moczowo-płciowego. Skuteczność tego programu będzie można jednak ocenić dopiero po jego zakończeniu.

Recent Articles

Zostaw komentarz

© 2021 Zdrowie publiczne. Wszystkie prawa zastrzeżone.