Przeciwdziałanie otyłości u dzieci

Otyłość jest bardzo niebezpieczną chorobą, która często doprowadza do rozwoju innych schorzeń cywilizacyjnych, takich jak miażdżyca czy nadciśnienie tętnicze. Otyłość zazwyczaj spowodowana jest nieprawidłowym stylem życia, głównie niską aktywnością fizyczną oraz nadmiernym spożywaniem ...

Co kształtuje zdrowie społeczeństwa?

Na zdrowie człowieka ma wpływ wiele czynników. Jednym z nich są czynniki biologiczne, na które składa się określony zasób genów. Na te elementy zasadniczo nie ma żadnego wpływu, jednak znając swoje predyspozycje oraz określając ryzyko zachorowania, można stosować odpowiednie czynności ...
© 2021 Zdrowie publiczne. Wszystkie prawa zastrzeżone.