Wszystkie artykuły

Przeciwdziałanie depresji

Depresja jest poważnym zaburzeniem psychicznym, które pojawia się u osób w każdym wieku. W szczególności problem ten dotyczy nastolatków. Początkowo objawy depresji mogą być trudne do rozpoznania przez rodziców, dlatego tak istotne są odpowiedni

Jak zapobiegać cukrzycy?

Cukrzyca zalicza się do chorób cywilizacyjnych. Może rozwinąć się w każdym wieku. Wyróżnia się dwa główne typy cukrzycy, które charakterystyczne są dla określonej grupy wiekowej. Rozwojowi tej choroby sprzyjają czynniki, takie jak występowanie cukrzycy w rodzinie, nadwaga, nadciśnienie ...

Niedosłuch u dzieci

Do niedosłuchu dochodzi wówczas, gdy odbieranie lub przewodzenie dźwięków jest zaburzone. Problem ten dotyczy coraz większej ilości dzieci. Spowodowane jest to nadmierną ekspozycją na hałas, który stopniowo przyczynia się do utraty słuchu. Dzieci często korzystają z elektronicznych gadżetów. ...

Przeciwdziałanie otyłości u dzieci

Otyłość jest bardzo niebezpieczną chorobą, która często doprowadza do rozwoju innych schorzeń cywilizacyjnych, takich jak miażdżyca czy nadciśnienie tętnicze. Otyłość zazwyczaj spowodowana jest nieprawidłowym stylem życia, głównie niską aktywnością fizyczną oraz nadmiernym spożywaniem ...

Program zdrowotny na mężczyzn 45+

W większości przypadków dotychczasowe programy zdrowotne skierowane były głównie do kobiet. Jednakże ostatnie dane epidemiologiczne wykazały, że znaczna ilość mężczyzn, którzy ukończyli 45 lat, cierpią na nowotwory układu moczowo-płciowego. Z
© 2021 Zdrowie publiczne. Wszystkie prawa zastrzeżone.